برچسب: <span>انتقال اجباری به کمپ</span>

خانه / انتقال اجباری به کمپ
نوشته

در مرکز ترک اعتیاد غیر مجاز چه میگذرد ؟

در مرکز ترک اعتیاد غیر مجاز چه میگذرد ؟ حدود ۲۰ الی ۳۰ نفر در یک اتاق بودیم. تخت های دو طبقه را شبیه سرباز خان ها چیدمان کرده بودند. هر روز ساعت ۷ بیدار باش بود و بعد از صرف یک صبحانه مختصر، ما را مجبور می کردند که چند دور اطراف حیاط را...

Phone icon
۰۹۰۳۰۲۱۴۸۷۳
واتساپ انتقاد و پیشنهادات متن لمس کنید
WhatsApp icon
واتساپ کمپ ترک اعتیاد
Call Now Buttonتماس فوری روی متن لمس کنید