برچسب: <span>ترک ماری جوانا</span>

خانه / ترک ماری جوانا
نوشته

بازی با جان نوجوانان اعتیاد به گل

متاسفانه این روزها شاهد تغییر الگوی مصرف نوجوانان معتاد به مواد مخدر می باشیم که برای ترک اعتیاد گل به کمپ ترک اعتیاد و یا کلینیک مراجعه میکنند. با روی کار آمدن بذر گیاهی به نام گل آمریکایی، بسیار از جوانان و نوجوانان رو به مصرف این ماده آورده و در دنیایی مجازی نحوه توزیع...

۰۹۰۳۰۲۱۴۸۷۳
واتساپ انتقاد و پیشنهادات متن لمس کنید
واتساپ کمپ ترک اعتیاد
Call Now Buttonتماس فوری روی متن لمس کنید