برچسب: <span>tark etiyad ejbari</span>

خانه / tark etiyad ejbari
کمپ ترک اعتیاد اجباری
نوشته

کمپ ترک اعتیاد اجباری

برخی کمپ های غیر مجاز و صرفا ارزان وجود دارند که در قالب بهترین کمپ ترک اعتیاد کلینیک اجباری فعالیت کرده و افراد به صرف اینکه هزینه درمان در آن ها پایین تر است، بیماران خود را در آنجا بستری می نمایند. آدرس و شماره تلفن . بازدیدها: 53092