برچسب: ترک اعتیاد کودکان

خانه / ترک اعتیاد کودکان
نوشته

آموزش به کودکان پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر است

محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، بیان داشت: امروزه مبارزه ای دیگر در جامعه در حال شکل گیری است. در این خصوص باید تمامی ارگان های کشور دست به دست هم داده تا با آموزش خانواده ها و کودکان، آن ها را از خطراتی که مواد مخدر در پی دارند، دور...

نوشته

کودکان در خطر اعتیاد

آنچه به عنوان درمانی برای سلامت روانی جامعه مهم است، توجه به نوع زندگی کودکان می باشد. تحقیقات نشان داده است که زندگی کودکانی که در خانواده هایی با والدین معتاد زندگی می کنند و اقدامی برای ترک اعتیاد در مرکز بازپروری نمیکنند، بسیار متزلزل و پر از استرس است. این کودکان دچار بیماری های...