برچسب: <span>ترک تریاک در کمپ</span>

خانه / ترک تریاک در کمپ
نوشته

ماده مخدر تریاک

مخدر تریاک شیره گیاهی به نام خشخاش بوده و در دارو های مانند کدئین و مورفین استفاده می شود. این ماده مخدر از خراش دادن پوسته نارس گرز خشخاش به دست می آید. رنگ این شیره از خاکستری تا قهوه ای تیره بوده و حالت آن مانند قیر است. بازدیدها: 3449