برچسب: <span>تنبلی بعد از ترک اعتیاد</span>

خانه / تنبلی بعد از ترک اعتیاد
نوشته

به همسرم التماس کردم که برای ترک اعتیاد اقدام کند

در میان تمامی خواستگارانی که داشتم، به هدایت پاسخ مثبت دادم. او کارگر ساختمانی بود اما آنچه برای من اهمیت داشت نان حلالی بود که بر سر سفره می آورد ، از این رو احساس رضایتمندی می کردم و گله ای نداشتم. تا اینکه روزی به طور ناگهانی متوجه شدم همسرم در حال استعمال مواد...

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری