برچسب: <span>شماره ترک اعتیاد بیمارستان</span>

خانه / شماره ترک اعتیاد بیمارستان
نوشته

مرکز ترک اعتیاد بیمارستان

شماره دکتر مرکز ترک اعتیاد بیمارستان من نه جوانی بی سوادی بودم که فریب دوستانم را خورده باشم و نه در خانواده ای بی بند و بار بزرگ شده ام. این ها گفته های تنها پزشکی است، که در کمپ یکی از شهرستان های اطراف تهران بستری شده است.

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری