برچسب: <span>مرکز ترک اعتیاد سپاه</span>

خانه / مرکز ترک اعتیاد سپاه
نوشته

کمپ ترک اعتیاد سپاه

این بار دیگر خبری از درگیری های مسلحانه علیه قاچاقچیان نیست. بلکه این بار سپاه بزرگترین کمپ ترک اعتیاد کشور را راه اندازی کرده است. از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، سپاه با ورود به هر کار بر زمین مانده ای، آن را به سامان رسانده است. امروزه و در چهارمین دهه انقلاب اسلامی،...

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری