برچسب: <span>چرخه بیماری اعتیاد</span>

خانه / چرخه بیماری اعتیاد
نوشته

روش شناخت چرخه بیماری اعتیاد

شناخت چرخه بیماری اعتیاد نکته مهمی میباشد، اعتیاد یک بیماری پیشرونده است که در صورت عدم درمان( ترک اعتیاد ) باعث مرگ افراد می شود. این بیماری یک ارتباط تسکین دهنده با یک ماده روان گردان و یا تاثیرگذار است که بر ذهن و یا رفتار افراد تاثیر سوء می گذارد.

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری