برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد بیرجند</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد بیرجند
نوشته

مرکز بهشت گمشده رهایی ازمواد مخدر ترک اعتیاد بیرجند

بهشت گمشده نام یکی از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بیرجند می باشد. جایی که در آن آمار اعتیاد بسیار بالاست. بیرجند شهری است که دسترسی به مواد مخدر در آن از دسترسی به اورژانس ۱۱۵ هم سریعتر و راحت تر است. البته این جمله ادعای بسیاری از معتادان می باشد. رشد اعتیاد و کاهش سن...

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری