برچسب: <span>عوارص مصرف زولپیدم و ریتالین</span>

خانه / عوارص مصرف زولپیدم و ریتالین
نوشته

اعتیاد به قرص زولپیدم و ریتالین

امروزه با به موارد مختلف بستری در  کمپ ترک اعتیاد  داریم اکثر نوجوان و جوانان برای ترک اعتیاد قرصهای مانند ریتالین و زولپیدم بصورت فراگیر در قشر دانش آموزان و دانشجویان داریم بخصوصی در فصل امتحانات مصرف بالاتر میرود و خطر وابستگی بالاتر میرود. معمولا بیماران از قرص زولپیدم به عنوان جایگزینی برای داروی ترامدول...

Call Now Buttonشمارهwhatsapp و تماس اضطراری