برچسب: مرکز ترک اعتیاد

خانه / مرکز ترک اعتیاد
نوشته

مرکز ترک اعتیاد غیر مجاز معضلی برای جامعه

از زمانی که برای اولین بار مراکز (کمپ و خانه بهبودی ) ترک اعتیاد به صورت قانونی زیر نظر بهزیستی مشغول به فعالیت شدند، بیش از ۱۰ سال می گذرد. در این سال ها بهزیستی با کم مراکز ترک اعتیاد و بهبودی در تهران و سایر شهرستان ها توانسته است، تا حدی که بر معضل...