Rate this {لطفا به محتوا امتیاز دهید}

تاریخ بروز رسانی نوامبر 1, 2019 %%

استفاده مناسب از زبان و گفتار باعث پیشرفت در زندگی روزانه می گردد. گفتار درمانی در واقع مهارتی است که هر شخصی باید آن را بیاموزد. شاید نداشتن مهارت های مانند آشپزی ، رانندگی و.. خللی در زندگی اجتماعی شخص ایجاد نکند، اما قطعا یک رابطه ناموفق کلامی و یا ارتباط نگرفتن با دنیایی اطراف می تواند بر زندگی و سرنوشت فرد موثر باشد. گفتار درمانی و داشتن مهارت کلامی یکی از مهارت های زندگی است.

گفتار درمانی و آموزش مهارت زندگی

گفتار درمانی و آموزش مهارت زندگی

زمان یاد دادن مهارت های زندگی و گفتار درمانی  در کمپ ترک اعتیاد

این مهارت ها در زمان بستری شدن بیماران در کمپ، توسط مددکار به آن ها یاد داده می شود. در مسیر یادگیری مهارت های زندگی، این آموزش ها توسط مددکار در جلسات توجیهی به خانواده های بیماران نیز یاد داده می شود. این روش از درمان که بیمار و خانواده وی همزمان تحت درمان قرار می گیرند، روش مناسبی بوده و نتیجه مثبت بودن آن به اثبات رسیده است. این آموزش در واقع برای زمانی است که بیمار کاملا بهبود یافته و به آغوش خانواده خود باز می گردد. این مهارت ها به آن ها یاد می دهد که چگونه با وی برخورد نمایند و چگونه او را در مرتفع ساختن مشکلاتشان یاری نمایند.

چه مهارت های به بیماران و خانواده های آن ها آموزش داده می شود؟

مهارت زندگی کردن آن هم به روش درست متاسفانه جز مسائلی است که درصد بالای از افراد جامعه از آن آگاهی ندارند. بسیار دیده شده است که رفتار نادرست والدین و دیگر اعضای خانواده باعث گرایش اشخاص به اعتیاد شده است. از این رو یاد گرفتن آن ها باعث می گردد که بیماران با احتمال بسیار کمتری رو به سوی مواد مخدر آورند. این مهارت ها شامل:

  • مهارت خودآگاهی
  • مهارت حل مسئله
  • مهارت مدیریت خشم
  • مهارت مدیریت استرس
  • مهارت جرات ورزی
  • مهارت ارتباط موثر
  • مهارت همدلی
  • مهارت تصمیم گیری
  • مهارت تفکر خلاق
  • مهارت تفکر نقادانه

( مقاله اختصاصی مرکز گروه همتا احیاء زندگی )

خانم نیلوفر ساکی

پایان متن.