اینروزها مشاهده برای پذیرش ترک اعتیاد متادون داریم که مراجعه در این دسته زیاد شده است ، شربت متادون تا قرص متادون برای درمان ترک اعتیاد بکار میرود اما خود اعتیاد دارد باید مراقب باشید.

آشنایی با انواع مواد مخدر و تأثیرات آن_ها بر بدن

آشنایی با انواع مواد مخدر و تأثیرات آن‌ها بر بدن

آشنایی با 30 نوع مواد مخدر و تأثیرات آن‌ها بر بدن مواد مخدر شامل طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی هستند که می‌توانند عملکرد سیستم عصبی مر...

ادامه مطلب