در مورد قسمت بلاگ ترک اعتیاد خب لازم هست که یک جوان بدون هیچگونه محدودیت سنی و جنسیتی آگاه بشه نسبت به اعتیاد و حتی کسانیکه به بیماری اعتیاد دارند اقدام کنند برای کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد، من چگونه باید ترک کنم ؟ و حتی مراحل درمان اعتیاد. ما با افتخار کنار شما هستیم .