ترک اعتیاد شیشه به روش ماتریکس

ترک شیشه به روش ماتریکس بصورت عملیاتی بوده و با همکاری مددکار اعتیاد و روانشناس صورت می گیرد. این درمان غیر دارویی بوده و در جلسات متعدد در کمپ انجام می شود. این جلسات به روش ماتریکس بوده، که دوره آن توسط مددکار و در یک هفته به بیمار آموزش داده می شود. ماتریکس روشی است تایید شده که از سال ۱۹۸۰ به بعد در کمپ های ترک اعتیاد در دنیا استفاده می شود. این روش  توسط انستیتو ماتریکس ابداع شد.

ترک اعتیاد شیشه به روش ماتریکس

ترک اعتیاد شیشه به روش ماتریکس

ویژگی های روش ماتریکس

 1. آموزش های ERS-RP ( بهبود اولیه – پیشگیری از لغزش )
 2. آموزش های گروهی- روانی- خانواده- برنامه ۱۲ قدمی
 3. فشرده بودن ( استفاده از عنصر به دلیل کمبود آن در درمان مواد محرک )
 4. ساختارمند بودن ( هر جلسه روی یم موضوع متمرکز می شوند. )
 5. گروهی و تیمی ( در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده می شود. )

اصول کار روش ماتریکس برای درمان شیشه

جوهره ماتریکس، شناسایی خطرات و برنامه ریزی برای آن ها می باشد.

در دوره های روان درمانی و شناختی- رفتاری، درمانگر سعی می نماید تا بیمار را به شناخت و خودآگاهی به خود رسانیده و تغییرات رفتاری وی را که لازمه داشتن یک زندگی عادی می باشد، در او ایجاد کند. در ایران این جلسات به صورت دو روز در هفته بوده که با حضور بیمار و درمانگر تشکیل می شوند. معمولا با این جلسات، یک دوره سه ماهه یا شش ماهه برای فرد در نظر گرفته می شود. که این مدت زمان بر اساس شرایط بیمار، سرعت و میزان پیشرفت او در درمان صورت می گیرد. این جلسات به صورت تک نفره تشکیل می گردد، اما می توان برای روند بهبودی بهتر و سریعتر، جلسات را در قالب گروه های ۴ الی ۱۲ نفره نیز تشکیل داد. توصیه می گردد که یکی از اعضای خانواده بیمار نیز در چند جلسه اول همراه او باشد. این جلسات به صورت ۳۰ دقیقه ای بوده و مطالب زیر در ان عنوان می شود:

 1. آشنایی بیمار و خانواده وی با اعتیاد
 2. انواع مواد محرک و چگونگی درمان آن ها
 3. شناسایی موقعیت های مشکل آفرین هر بیمار
 4. مهارت های پیشگیری از ایجاد وسوسه
 5. عدم توجه به ولع مصرف و کنترل آن
 6. مهارت های مدیریت موارد احتمالی لغزش و روش های پاک ماندن
 7. افزایش توان در برخورد با عوامل استرس زا و ناملایمات زندگی
 8. مهارت های زندگی سالم و بدون مواد مانند برنامه ریزی کردن
 9. نحوه ارتباط گرفتن با دیگران
 10. ایجاد تفریحات سالم

در روش ماتریکس که برای ترک اعتیاد شیشه علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، درمانگر باید برای بیمار هدف هایی در هر جلسه تعیین کند. این هدف ها شامل:

 1. ترغیب بیمار به ادامه درمان
 2. دور ماندن بیمار از مواد
 3. کاهش وسوسه های ناگهانی و میل به مواد

از این رو برای هر بیمار در هر هفته آزمایش ادرار صورت می گیرد که از ظریق آن میزان دوز مواد در خون را سنجیده و مقدار پیشرفت درمان را بررسی می کنند.

پایان متن.

بازدید: 459